EXERCICI FÍSIC I FRED

L’estrès en fer un esforç físic es complica freqüentment per les condicions tèrmiques ambientals, tals com el fred. Existeixen riscos per a la salut quan el nostre cos s’exposa a temperatures baixes en el moment d’entrenar, encara que el cos és capaç d’adaptar-se bé si tenim les eines necessàries per a suportar-lo. Quins son els … Read more